Mongolia: Human Rights Must Be A Key Element in the Upcoming Elections

 

(27 May 2016, Ulaanbaatar) The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) together with its members, Centre for Human Rights and Development (CHRD) and Globe International (GI) and its partner, Asian Network for Free Elections (ANFREL) and the Human Rights NGO Forum (Mongolia) jointly call for all political parties which will participate in the upcoming parliamentary elections on 29 June 2016 to include various human rights agenda into their political platform.

After the peaceful democratic revolution in 1990, Mongolian democracy has been known as a newly but well-established one. However, the road to democracy is not without obstacles. Despite the vibrancy of Mongolia’s democracy, the country might be, nonetheless, facing the global phenomena of democracy fatigue when the percentage of voter turnout kept decreasing from 98% in 1990 parliamentary elections to 65.24% in 2013. This usually happens when people are frustrated with mainstream politics or feel that representative democracy is irrelevant for them especially young generation. The only way to bring the enthusiasm of Mongolian people back is to make democracy relevant by including human rights agenda into the political platform of political parties. The forthcoming State Great Khural elections, therefore, is a great opportunity for all registered political parties to engage with civil society regarding human rights and development.

Continue reading

Монгол Улс: Хүний эрх нь ирэх сонгуулийн салшгүй, үндсэн бүрэлдэхүүн байх ёстой

Хүний эрх, хөгжлийн төлөөх Азийн Форум (FORUM-ASIA) нь өөрийн гишүүн байгууллага Хүний эрх хөгжил төв (ХЭХТ) болон Глоб Интернэшнл Төв (ХЭХТ), түнш байгууллага Чөлөөт сонгуулийн төлөөх Азийн сүлжээ (ANFREL)-ний хамтаар 2016 оны 6 дугаар сарын 29-нд болох УИХ-ын сонгуульд оролцох улс төрийн намуудад хандан, мөрийн хөтөлбөртөө хүний эрхийн тал бүрийн асуудлуудыг тусгахыг уриалж байна.

1990 онд тайван замаар өрнөсөн ардчилсан хувьсгалын дараа бий болсон Монголын ардчилал нь харьцангуй шинэ боловч бэхжсэн хэмээн дэлхийн хэмжээнд тооцогддог. Гэвч ардчилалд хүрэх зам дардан байдаггүй. Тус улсад дэлхий нийтэд тархаж буй сонгогчдын идэвх буурах хандлага бий болж, 1990 оны УИХ-ын сонгуульд 98%-тай оролцож байсан сонгогчдын тоо 2013 онд 65,24% хүртлээ буурчээ. Эл үзэгдэл ихэнх тохиолдолд төр засгийн явуулж буй бодлого, үйл ажиллагаанд иргэд нь сэтгэл дундуур, төлөөллийн ардчиллыг өөрсдөд хамааралгүй хэмээн, нэн ялангуяа залуучууд үздэгээс үүдэлтэй байдаг. Улс төрийн намууд сонгогчдын идэвхийг дээшлүүлэхийн тулд хүний эрхийн асуудлуудыг мөрийн хөтөлбөртөө аль болох өргөн хүрээтэй тусгах нь чухал байна. Тиймээс, УИХ-ын ирэх сонгууль нь оролцогч улс төрийн намуудад хүний эрх, хөгжлийн асуудлаар иргэний нийгэмтэй хамтран ажиллах таатай боломж олгож байна.

Continue reading