Хүний эрх хөгжил төвийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан

Хүний эрх хөгжил төвийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлантай дараах холбоос дээр дарж танилцана уу. https://chrdmongolia.files.wordpress.com/2016/05/chrd-report_2016_mongol.pdf

Advertisements