9-р сарын эхээр болсон Хүний эрх хамгаалагчын үндэсний III зөвөлгөөнөөр үйл ажиллагаа явуулж буй иргэний нийгмийн байгууллагууд болон хүний эрх хамгаалагчдын 60 гаруй төлөөлөгч нэгэн дор цуглаж, тулгамдаж буй асуудлууд, ирээдүйд хийх ажилуудын талаар ярилцлаа. НҮБ-д зөвлөх эрхтэй, Азийн 19 оронд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг Азийн(ФОРУМ-АЗИ) байгууллага болон түүний гишүүн байгууллагууд болох Хүний эрх хөгжил төв, Глоб интернэшнл төвөөс хамтран зохион байгуулсан уг арга хэмжээний үеэр Монгол ардын нам, Ардчилсан нам болон парламентад суудалгүй бусад намын төлөөллийг оролцуулсан өргөн хэмжээний хэлэлцүүлгийг өрнүүлсэн юм. Мөн энэ үеэр Камбожийн парламентын гишүүн, хүний эрхийн төлөө цогтой тэмцэгч Сончай өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж, эх орондоо болж буй хүний эрхийн зөрчлүүдийн талаарх гашуун туршлагаасаа хуваалцсан нь бидний хувьд онцлох үйл явдлын нэг байлаа.

ФОРУМ-АЗИ байгууллагын хуьд энэхүү арга хэмжээнд бүх талын зүгээс дэмжиж туслалцаа үзүүлсэнд бидний баярлсанаа илэрхийлж байна. Зөвлөлдөх уулзалтын үеэр оролцогч талуудын зүгээс дараах 6-н  төрлийн эрхийг онцгойлон анхаарах шаардлагатай байгааг хэлж байлаа.

Үүнд : Уул уурхай болон томоохон бүтээн байгуулалтын төслүүдтэй холбоотойгоор бизнес болон хүний эрхийг хамгаалах үндэсний хэмжээний хөтөлбөртэй болох, зохистой аюулгүй хүнсээр хангагдах эрхэд яаралтай анхаарал хандуулах, гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдыг хамгаалах болон эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаарх ойлголтыг түгээх, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, улс төрийн үйл хэрэгт оролцох эрх, хүүхдийн эрх, ялгаварлан гадуурхалт, эрүүдэн шүүхтэй холбоотой мөрдөн шалгах бие даасан механизмтай болох, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө зэрэг багтаж байна.

ФОРУМ-АЗИ, Хүний эрх хөгжил төв

Age Demands Action- Campaign Against Ageism

The Centre for Human Rights and Development(CHRD), in conjunction with Age Demands Action and many local elders groups, community groups and government departments, engaged in the ADA’s global campaign against Ageism.

The CHRD held meetings in 4 different locations in Mongolia; Ulaanbaatar, Khentii, Dornod and Uvurkhangai provinces. These were specifically in Chinggis City, Choibalsan, Arvaikheer and Ulaanbaatar City.

We were very happy to welcome :

  • Dr . Oyun from the National University shared her research findings on financial abuse through pension loans
  • Ms.Urantulkhur shared the older person’s views on their situation from communities in remote rural areas and from peri-urban districts.  At the end, after a lively discussion, information was shared on the new Convention for the rights of older people and a general agreement was expressed in support of the convention and collaboration with the government and NHRC.
  • Ms. D. Amarsanaa  made an overview presentation on Ageism and Abuse, human rights framework, concepts and manifestations in Mongolia.

Here is the list of groups involved in the campaign in Mongolia:

Organisations OPAs (Older People Associations)/OCM (Older Citizen Monitoring) groups
National Human Right Commission of Mongolia Free Association of Older People /Ulaanbaatar/
National University of Mongolia The Union of Saving Groups
Community based savings groups in Yarmag sub district of Ulaanbaatar, Khentii, Dornod and Uvurkhangai provinces (aimags) Elders Associations based in each community
Ministry of Labor & Social Welfare Human Rights Defenders, lawyers
Human Rights NGO Network in Mongolia  
Open Society Forum  

  Continue reading

“Уур амьсгалын өөрчлөлт ба дасан зохицохуй”сэдэвт сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Хүний Эрх Хөгжил Төв (ХЭХТ) нь Дэлхийн байгаль орчны өдрийг тохиолдуулан иргэний нийгмийн байгууллагуудад зориулж 2016 оны 6 сарын 4-ний Бямба гарагт хүний эрх, засаглал, байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл, иргэд болон төрийн байгууллагын зарим нэг оролцогч нийт 20 гаруй хүмүүсийг хамруулсан сургалт, хэлэлцүүлгийн амжилттай зохион байгууллаа.

Сургалт ХЭХТ-ийн сургалтын танхимд болж, сургагч багшаар Энэтхэг улсын иргэн Мадрасын Технологийн Их Сургуулийн Эрдэм шинжилгээний ажилтан, судлаач Авилаш Рөүл ажиллаж “Уур амьсгалын өөрчлөлт, шалтгаан, үр дагавар”, “Монгол улсын уур амьсгалын өөрчлөлтийн хандлага ба түүнд дасан зохицох нь”, “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судлал ба гамшгийн хамаарал” сэдэвт танилцуулга хийж, хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. Мөн “Хүнс Эвсэл” төрийн бус байгууллагын тэргүүн Г. Оюунтуяа “Монгол улс дахь уур амьсгалын өөрчлөлт ба түүний үр дагавар” сэдвээр мэдээлэл хийлээ.

Сургалт семинарт оролцогчид сургалтаас авсан мэдээлэл, МУ-ын уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үр дагаврын талаарх өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар санал солилцож, хэлэлцсэний үндсэн дээр уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой хүлэмжийн хийг бууруулахын тулд цаашид ИНБ-ууд хамтран ажиллах, ингэхдээ үндэсний болон Азийн бүсийн түвшинд хэрхэн ажиллах талаар ярилцлаа.   Ийнхүү үндэсний болон бүсийн түвшинд ажиллахдаа уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох мөн хүлэмжийн хийг бууруулах гэсэн үндсэн 2 чиглэлээр хийх ажлын төлөвлөгөө гаргалаа.

Тухайлбал, Бүсийн түвшинд дасан зохицох талаар: бусад орны туршлага судлах, хүлэмжийн хийг бууруулахад өөрийн орны уур амьсгалын өөрчлөлт, хүлэмжийн хийн талаарх мэдээллээ бүсийн болон ОУ-ын түвшинд хүргэх, нарийвчилсан сургалт мэдээлэл авч чадавхаа нэмэгдүүлэх гэсэн бол үндэсний түвшинд хүлэмжийн хийг бууруулах талаар:Бүх түвшинд уур амьсгалын өөрчлөлтийн сургалтын модуль боловсруулах, төрийн байгууллагын УАӨ-г бууруулах бодлого үйл ажиллагаанд хяналт тавих, харин дасан зохицох талаар: гаднаас авч буй зээл тусламжийн тодорхой хувийг хүлэмжийн хий болон уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулахад ашиглах гэсэн саналыг оруулах, байгаль орчны шударга байдал уур амьсгалын өөрчлөлтийн шударга ёсыг өөрсдөө таньж мэдэх, чадавхжих, ардын ухааныг баримтжуулах сан бүрдүүлж түгээх гэх зэрэг хэд хэдэн ажлуудыг төлөвлөлөө.

Сургалт, семинарт оролцогч ТББ-ууд ярилцахдаа МУ-д энэ асуудлаар дагнаж ажилладаг ТББ, иргэн байхгүй тул мэдлэг чадавх дутмаг байна. Иймд цаашид энэ чадавхаа нэмэгдүүлэх улмаар уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх, хүлэмжийн хийг бууруулах асуудлаар ажилладаг сүлжээ, эвсэл болж ажиллах талаар ярилцсан нь нэг ач холбогдол байлаа.

Нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээллийг: www.chrd.org.mn цахим хуудаснаас авна уу.

 

ХАМТ ОЛНЫ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ХОХХ/-ИЙН 2015-2018 ОНЫ СТРАТЕГИ ЗОРИЛГО

ХАМТ ОЛНЫ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ХОХХ/-ИЙН

2015-2018 ОНЫ СТРАТЕГИ ЗОРИЛГО

Орлого багатай иргэдийн хамтын үйл ажиллагааг дэмжиж, орон нутгийн хөгжилд оролцоог хангах замаар амьжиргааг дээшлүүлэх

Зорилтууд: 1. Орлого багатай иргэдийн оролцоог дэмжин ЭЗНСЭ, хөгжих эрхээ

хэрэгжүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх

2. Ядуурлыг буруулах, орон нутгийг хөгжүүлэх талуудын хамтын ажиллагаа, түншлэлийг дэмжих, бэхжүүлэх

3. Орон нутаг дахт МХБХ, ХОХС, бүлгүүдийг чадавхижуулах, хүрээгээ тэлэх

4. Газар байгаль, орчин, хүний эрхийг хамгаалах компанит ажил өрнүүлэх

5. Санхүүжилт босгох чадавхи бэхжүүлэх

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:

Хамт олныг хөгжүүлэх, бэхжүүлэхэд төрөл бүрийн арга замыг хэрэглэдэг бөгөөд МХБ байгуулан ажиллуулах нь хамгийн үр дүнтэй болохыг олон улсын ба бидний байгуулсан бүлгүүдийн туршлага харуулж байна. Одоогоор нийт 800 гаруй гишүд,  60 гаруй мөнгөн хуримталлын бүлгүүдийг УБ хот, Дархан-Уул, Өвөрхангай, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн Наран, Дарьганга, Онгон сумдад зохион байгуулж, үйл ажиллагааг нь дэмжин ажиллаж байна. Мөнгөн Хуримтлалын Бүлгүүдийн үйл ажиллагаа өргөжиж Холбоо (МХБХ) болон нэгдэж, дэргэдээ Хамт Олныг Хөгжүүлэх Санг (ХОХС) байгуулан ажиллаж байна.

Орон байрны нөхцөлийг сайжруулах том төсөл

· 2011 онд Дархан-Уул, 2012 онд Өвөрхангай аймаг, 2014, 2015 онуудад Дорнод аймгуудад хэрэгжсэн. Дорнод аймгийн Орон байрны зөвлөл нь бүлгийн гишүүдийн орон байрны судалгаа гарган тэдэнд тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойсон. Үүнд: орон байрны нөхцөл тааруу, муу, дээвэр, хашаа, цонх, 00ын асуудал, гэрийн дулаалга зэрэг олон асуудлууд гарч ирсэн. 2015 онд  30 гаруй гишүүд төсөлд хамрагдан өөрсдийн орон байр, орчноо сайжруулж барилга засварын ажлыг хамт олны оролцойтойгоор хийж гүйцэтгэхээс гадна хамтаараа нийтлэг асуудлаа шийдвэрлэх арга барилаас суралцах чухал алхам боллоо.

Continue reading

Age Demands Action/ HelpAge International – Diabetes Campaign

 

On April 2nd 2016 was World Health Day, and the CHRD, in conjunction with Age Demands Action and HelpAge International, as well as the Liberal Federation of Senior Citizens of Mongolia. There were a number of events held, with the largest being held in Sukhbaatar Square in Ulaanbaatar. There were blood pressure readings, exercise and information about the prevention and treatment of diabetes made available through speeches and brochures/posters.

Attached are the original posters in both English and Mongolian.

English: Continue reading